Céljaink

Célunk, hogy továbbképzéseinken:
- a 7-18 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusokat, védőnőket, egészségnevelőket, szociális munkásokat és az egészségnevelés mellett elkötelezett segítő szakembereket felkészítsük a korszerű, a gyakorlatban megvalósítható egészségfejlesztési tevékenységre;
- segítséget adjunk a résztvevőknek testi és lelki egészségük megőrzéséhez, egészségorientált és környezet-harmonikus magatartásuk kialakításához;
- a szakemberek kipróbálhassák és gyakorolhassák a konfliktus- és problémamegoldás módszereit.

Továbbképzésünk módszerei:

A készségfejlesztés és az információk átadása intenzív tréningen, a résztvevők aktív közreműködésével, interaktív módszerek alkalmazásával, csoportmunkában, játékosan, sokszínűen, változatos eszközök alkalmazásával történik.

Az ismeretek hasznosíthatók:

- az egészségfejlesztés, az egészségnevelés, a környezeti nevelés, az emberismeret, a kommunikáció tanításában;
- az osztályfőnöki, védőnői munkában;
- a kollégiumi, napközis nevelői tevékenységben;
- a hatékony segítségnyújtásban, az egészségmagatartás alakításban;